Privacybeleid

Algemene informatie

Welkom op onze Privacy Policy pagina! Wanneer u onze winkeldiensten gebruikt, vertrouwt u ons uw gegevens toe. Dit privacybeleid is bedoeld om u te helpen begrijpen welke gegevens we verzamelen, waarom we ze verzamelen en wat we ermee doen. Wanneer u informatie met ons deelt, kunnen wij onze diensten nog beter voor u maken. Zo kunnen we u bijvoorbeeld relevantere zoekresultaten en advertenties tonen, u helpen met mensen in contact te komen of het delen met anderen sneller en gemakkelijker maken. Wanneer u onze diensten gebruikt, willen we dat het u duidelijk is hoe we informatie gebruiken en hoe u uw privacy kunt beschermen. Dit is belangrijk; we hopen dat u de tijd neemt om het zorgvuldig te lezen. Vergeet niet dat u controles kunt vinden om uw informatie te beheren en uw privacy en veiligheid te beschermen. We hebben geprobeerd het zo eenvoudig mogelijk te houden.

Recht op inzage, correctie en verwijdering van gegevens en op bezwaar tegen gegevensverwerking

Onze klanten hebben het recht om persoonlijke gegevens die op hen betrekking hebben in te zien, te corrigeren en te verwijderen, en om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van dergelijke gegevens, door een schriftelijk verzoek in te dienen. De Onderneming stelt alles in het werk om passende voorzorgsmaatregelen te treffen om de veiligheid en privacy van persoonsgegevens te waarborgen en te voorkomen dat deze worden gewijzigd, beschadigd, vernietigd of toegankelijk zijn voor onbevoegde derden. De Vennootschap heeft echter geen controle over elk risico verbonden aan het gebruik van het internet en waarschuwt daarom de gebruikers van de Site voor de mogelijke risico's verbonden aan de werking en het gebruik van het internet. De Site kan links bevatten naar andere websites of andere internetbronnen. Aangezien de Vennootschap deze websites en externe bronnen niet kan controleren, kan de Vennootschap niet verantwoordelijk worden gesteld voor de levering of weergave van deze websites en externe bronnen, en kan de Vennootschap niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud, reclame, producten, diensten of enig ander materiaal dat beschikbaar is op of van deze websites of externe bronnen.

Beheer van persoonsgegevens

U kunt uw persoonlijke gegevens voor veel van onze diensten online bekijken of bewerken. U kunt ook keuzes maken over onze verzameling en het gebruik van uw gegevens. Hoe u toegang hebt tot uw persoonlijke gegevens of hoe u deze kunt controleren, hangt af van de diensten die u gebruikt. U kunt kiezen of u promotionele berichten van onze winkel per e-mail, SMS, fysieke post en telefoon wilt ontvangen. Als u promotionele e-mail- of SMS-berichten van ons ontvangt en u wilt zich afmelden, dan kunt u dat doen door de aanwijzingen in dat bericht te volgen. U kunt ook keuzes maken over de ontvangst van promotionele e-mail, telefoontjes en post door naar de Company Promotional Communications Manager te gaan en u daar aan te melden, waarmee u uw contactgegevens kunt bijwerken, uw contactvoorkeuren kunt beheren, u kunt afmelden voor e-mailabonnementen en kunt kiezen of u uw contactgegevens met onze partners wilt delen. Deze keuzes gelden niet voor verplichte serviceberichten die deel uitmaken van bepaalde winkeldiensten.

Informatie die we verzamelen

Onze winkel verzamelt gegevens om effectief te kunnen werken en u de beste ervaringen met onze diensten te kunnen bieden. Sommige van deze gegevens verstrekt u rechtstreeks, bijvoorbeeld wanneer u een persoonlijke account aanmaakt. Sommige gegevens krijgen we door te registreren hoe u met onze diensten omgaat, bijvoorbeeld door technologieën zoals cookies te gebruiken en door foutrapporten of gebruiksgegevens te ontvangen van software die op uw apparaat draait. We verkrijgen ook gegevens van derden (waaronder andere bedrijven). Wij vullen de gegevens die wij verzamelen bijvoorbeeld aan door demografische gegevens van andere bedrijven te kopen. We gebruiken ook diensten van andere bedrijven om ons te helpen een locatie te bepalen op basis van uw IP-adres om bepaalde diensten aan te passen aan uw locatie. De gegevens die we verzamelen zijn afhankelijk van de diensten en functies die u gebruikt.

Hoe wij uw informatie gebruiken

Onze winkel gebruikt de gegevens die we verzamelen voor drie basisdoeleinden: om ons bedrijf te runnen en de diensten die we aanbieden te leveren (inclusief het verbeteren en personaliseren), om communicatie te versturen, inclusief promotionele communicatie, en om reclame weer te geven. Bij het uitvoeren van deze doeleinden combineren wij gegevens die wij verzamelen via de verschillende winkeldiensten die u gebruikt om u een meer naadloze, consistente en gepersonaliseerde ervaring te bieden. Ter verbetering van de privacy hebben wij echter technologische en procedurele waarborgen ingebouwd om bepaalde gegevenscombinaties te voorkomen. Wij slaan bijvoorbeeld gegevens die wij van u verzamelen wanneer u niet geauthenticeerd bent (niet ingelogd) apart op van accountgegevens waarmee u direct geïdentificeerd kunt worden, zoals uw naam, e-mailadres of telefoonnummer.

Uw informatie delen

Wij delen uw persoonlijke gegevens met uw toestemming of indien nodig om een transactie te voltooien of een dienst te verlenen die u hebt aangevraagd of toegestaan. Wij delen bijvoorbeeld uw inhoud met derden wanneer u ons dat opdraagt. Wanneer u betalingsgegevens verstrekt om een aankoop te doen, delen wij betalingsgegevens met banken en andere entiteiten die betalingstransacties verwerken of andere financiële diensten verlenen, en voor fraudepreventie en kredietrisicovermindering. Daarnaast delen wij persoonsgegevens met onze gecontroleerde filialen en dochterondernemingen. Wij delen ook persoonsgegevens met verkopers of agenten die namens ons werken voor de in deze verklaring beschreven doeleinden. Bijvoorbeeld, bedrijven die wij hebben ingehuurd om klantenservice te verlenen of te helpen bij de bescherming en beveiliging van onze systemen en diensten kunnen toegang tot persoonsgegevens nodig hebben om die functies te kunnen uitvoeren. In dergelijke gevallen moeten deze bedrijven zich houden aan onze vereisten inzake gegevensbescherming en -beveiliging en mogen zij de persoonsgegevens die zij van ons ontvangen niet voor andere doeleinden gebruiken. Wij kunnen ook persoonsgegevens bekendmaken als onderdeel van een bedrijfstransactie, zoals een fusie of verkoop van activa.